محصولات > هارد اکسترنال


تعداد نمایش در صفحه:
 12 
حالت نمایش  

Dashdrive HV620

Dimensions: 18 × 90 × 115 mm

Weight: 165 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ??620

مقایسه

Dashdrive HV611

Dimensions: 15 × 75 × 115 mm

Weight: 151 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ?? 611

مقایسه

Elite NH13

Dimensions: 16 × 78 × 119 mm

Weight: 165 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ?? 13

مقایسه

Choice HC630

Dimensions: 15 × 78 × 115 mm

Weight: 160 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ?? 630

مقایسه

Durable HD650

Dimensions: 21 × 81 × 121 mm

Weight: 201 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ?? 650

مقایسه

Durable HD710

Dimensions: 132 × 99 × 21 mm

Weight: 220 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ?? 710

مقایسه

Superior SH14

Dimensions: 20 × 83 × 122 mm

Weight: 210 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ??14

مقایسه

Dashdrive HV610

Dimensions: 115 × 90 × 18 mm

Weight: 165 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ?? 610

مقایسه

Elite HE720

Dimensions: 8.9 × 79 × 117 mm

Weight: 160 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ?? 720

مقایسه

Elite SE720

Dimensions: 8.9 × 79 × 117 mm

Weight: 110 g

Capacity: 128 gb

Memory Type: Portable

???? ???????? ?? ???? - ?? ?? 720

مقایسه

My Passport Ultra

Dimensions: 15.4 × 82 × 110.5 mm

Weight: 160 g

Capacity: 1 TB, 500 GB

Memory Type: Portable

???? ???????? ????? ??????? - ??? ??

مقایسه

Element

Dimensions: 15 × 82 × 111 mm

Weight: 134 g

Capacity: 2 tb

Memory Type: Portable

???? ???????? ????? ??????? - ?????

مقایسه