محصولات > دیسک نوری

????? ????? ????

???? ?????? ?? ?? ??


???? ????? ?? ?? ??


???? ???????? ?? ?? ??

تعداد نمایش در صفحه:
 1 
حالت نمایش  

SN-208DB

Power Source : (USB)

Type of connection : SATA 2

The buffer : 1.0 MB

CD read speed : 24?

???? ???? ??????? - ?? ?? 208

مقایسه

SH-224DB

Power Source : (USB)

Type of connection : SATA (1.5 Gbps)

The buffer : 1.5 MB

CD read speed : 48X

???? ???? ??????? - ?? ?? 224

مقایسه

220LBK

Power Source : (USB)

Type of connection : SATA (1.5 Gbps)

The buffer : 1.5 MB

CD read speed : 40X

???? ???? ?????? - 220 ?? ?? ??

مقایسه

tD11rs

Power Source : (USB)

Type of connection : SATA 2

The buffer : 1.0 MB

CD read speed : 24X

???? ???? ??? ??? ??????? - ?? ??11

مقایسه