محصولات > کارت گرافیک

????? ??????

????? ??????


???? ?????

???? ?????


????

تعداد نمایش در صفحه:
 1 
حالت نمایش  

GeForce GT630 GC 1GB

Graphics Engine: NVIDIA

Bus Standard: PCI Express 2.0 x 16

Video Memory: 1.0GB

Engine Clock: 700MHz

???? ?????? ????? ?? ?? 630

مقایسه

GeForce GT610 GC 2GB

Graphics Engine: NVIDIA

Bus Standard: PCI Express 2.0

Video Memory: 2.0GB

Engine Clock: 810MHz

???? ?????? ????? ?? ?? 610

مقایسه

GeForce 210 1GB

Graphics Engine: NVIDIA

Bus Standard: PCI-E 2.0

Video Memory: 512MB

Engine Clock: 500MHz

???? ?????? ????? 210

مقایسه

GeForce GT 630 2Gb

Graphics Engine: NVIDIA

Bus Standard: PCI Express 2.0 x 16

Video Memory: 2.0GB

Engine Clock: 700MHz

???? ?????? ??????? ?? ?? 630

مقایسه

GeForce GT 610 2Gb

Graphics Engine: NVIDIA

Bus Standard: PCI Express 2.0

Video Memory: 2.0GB

Engine Clock: 810MHz

???? ?????? ??????? ?? ?? 610

مقایسه

GeForce 210 1GB

Graphics Engine: NVIDIA

Bus Standard: PCI Express 2.0

Video Memory: 1.0GB

Engine Clock: 700MHz

???? ?????? ??????? 210

مقایسه

5450 2GB

Graphics Engine: AMD

Bus Standard: PCI Express 2.0

Video Memory: 2.0GB

Engine Clock: 650MHz

???? ?????? ?????? 5450

مقایسه

5450 1GB

Graphics Engine: AMD

Bus Standard: PCI Express 2.0

Video Memory: 1.0GB

Engine Clock: 650MHz

???? ?????? ?????? 5450

مقایسه