محصولات > هارد دیسک 3.5


تعداد نمایش در صفحه:
 1 
حالت نمایش  

HDD 3.5" BLUE 500G

Dimensions: 26.1 × 101.6 × 147 mm

Weight: 440 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? ??????? - 3.5 ???? ??? / 500 ???

مقایسه

HDD 3.5" BLUE 1TB

Dimensions: 26.1 × 101.6 × 147 mm

Weight: 440 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? ??????? - 3.5 ???? ??? / 1???????

مقایسه

HDD 3.5" GREEN 500G

Dimensions: 26.1 × 101.6 × 147 mm

Weight: 450 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? ??????? - 3.5 ???? ??? / 500 ???

مقایسه

HDD 3.5" GREEN 1TB

Dimensions: 26.1 × 101.6 × 147 mm

Weight: 450 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? ??????? - 1???????

مقایسه

HDD 3.5" BLACK 500G

Dimensions: 26.1 × 101.6 × 147 mm

Weight: 450 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? ??????? - 500 ???

مقایسه

HDD 3.5" BLUE 1TB

Dimensions: 26.1 × 101.6 × 147 mm

Weight: 450 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? ??????? - 1???????

مقایسه

HDD 3.5" 500G

Dimensions: 19.98 × 101.6 × 147 mm

Weight: 415 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? - 500???

مقایسه

HDD 3.5" 1TB

Dimensions: 20.17 × 101.6 × 147 mm

Weight: 415 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ????? - 1???????

مقایسه

HDD 3.5" 500G

Dimensions: 20.17 × 101.6 × 147 mm

Weight: 450 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ?????? - 500???

مقایسه

HDD 3.5" 1TB

Dimensions: 20.17 × 101.6 × 147 mm

Weight: 450 g

Interface : SATA III

Head Size : 3.5 inch

?? ?? ?? ?????? - 1???????

مقایسه