محصولات > اس اس دی
تعداد نمایش در صفحه:
 1 
حالت نمایش  

SX900

Dimensions : 7 × 69.9 × 100 mm

Weight : 68 g

Wire Type: SATA III

Capacity : 256Gb

?? ?? ?? -?? ???? - ?? ???? 900

مقایسه

SX910

Dimensions : 7 × 70 × 100 mm

Weight : 68 g

Wire Type: SATA III

Capacity : 128Gb

?? ?? ?? ?? ???? - ?? ???? 910

مقایسه

SP920SS

Dimensions : 7 × 69.85 × 100 mm

Weight : 70 g

Wire Type: SATA III

Capacity : 1Tb

?? ?? ?? ?? ???? - - ?? ?? 920

مقایسه

SP910

Dimensions : 7 × 70 × 100 mm

Weight : 70 g

Wire Type: SATA III

Capacity : 512Gb

?? ?? ?? ?? ???? - ?? ?? 910

مقایسه

SP900

Dimensions : 7 × 70 × 100 mm

Weight : 68 g

Wire Type: SATA III

Capacity : 256Gb

?? ?? ?? ?? ???? - ?? ?? 900

مقایسه

SP610

Dimensions : 7 × 70 × 100 mm

Weight : 70 g

Wire Type: SATA III

Capacity : 256Gb

?? ?? ?? ?? ???? - ?? ?? 610

مقایسه

S510

Dimensions : 7 × 69 × 100 mm

Weight : 68 g

Wire Type: SATA III

Capacity : 60Gb

?? ?? ?? ?? ???? - ?? 510

مقایسه

PS600

Dimensions : 9.5 × 69.8 × 100 mm

Weight : 76 g

Wire Type: SATA

Capacity : 64Gb

?? ?? ?? ?? ???? - ?? ?? 600

مقایسه