نظرسنجی

مشتری گرامی
به استحضار می رساند این شرکت در نظر دارد با ارزیابی عملکرد و شناخت نقاط قوت و ضعف خود در جهت بهبود هر چه بیشتر کیفیت خدمات و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان اقدام نماید. خواهشمند است نسبت به پاسخگویی سوالات ذیل اقدام نمایید.


نام و نام خانوادگی

امتیاز

9
7
5
3
1

تعهد سازمان در خصوص انجام به موقع خدمات

کیفیت خدمات(تطابق با خواسته های کمی/کیفی)

نحوه رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و شکایات

نحوه برخورد پرسنل سازمان با شما

ارائه مستندات فعالیتهای صورت گرفته

انعطاف در ارائه خدمات تکمیلیامتیاز

9
7
5
3
1

میزان تمایل به همکاری با این شرکت در آینده

میزان رضایت از قیمت خدمات

میزان سهولت در برقراری ارتباط با شرکت

آراستگی ظاهری پرسنل و محیط

کامل بودن ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز