گارانتی انفورماتیک گستر با هدف رسیدگی سریع‌تر به انتقادات و شکایات مشتریان خدمات پس از فروش در کلیه زمینه‌ها تلاش می‌کند تا با استفاده از امکانات جدید ارتباطی فضای مناسبی را جهت ارائه خدمات به مشتریان فراهم آورد. به همین منظور مشتریان انفورماتیک گستر می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم ذیل انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از عملکرد کلیه بخش های خدمات پس از فروش به اطلاع مدیریت این واحد برسانند

انفورماتیک گستر